Vastgoedtransformatie geeft woningmarkt duwtje in de rug
29 juni 2021

Vastgoedtransformatie geeft woningmarkt duwtje in de rug

Om het woningtekort in Nederland op te lossen, zijn er tot 2040 zo’n 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Nieuwbouw levert de belangrijkste bijdrage aan een groeiende woningvoorraad. Voor eigenaren van bestaand vastgoed zijn er ook andere, interessante opties. Bent u al actief bezig met het transformeren van (kantoor)gebouw naar woningen?

Met vastgoedtransformatie krijgen leegstaande panden, zoals kantoren, maatschappelijk vastgoed en zorginstellingen tijdelijk of permanent een nieuwe bestemming. Een derde van de leegstaande kantoren in Nederland is te om te bouwen tot woningen, rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Dit aandeel ligt hoger bij maatschappelijk vastgoed, omdat leegstaande scholen, kerken en verzorgingshuizen qua ligging en structuur vaak goed passen bij de huisvesting van specifieke doelgroepen. Wist u dat tot 15% van de huidige woningvraag met transformatie is te realiseren? (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Van kantoor tot (huur)woning
Bijna de helft (46%) van alle woningen uit transformaties is gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen. In 2019 ging dat om 5,7 duizend nieuwe woningen. De meeste transformatiewoningen staan in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Capelle aan den IJssel. Woningen die door transformatie aan de woningvoorraad zijn toegevoegd zijn vaak huurwoningen (84% in 2018) met een oppervlakte van 15 tot 50m2 (45%). De meeste huurwoningen zijn in het bezit van verhuurders anders dan woningcorporaties, zoals bedrijven of institutionele beleggers.
Bewoners van de gecreëerde woningen zijn doorgaans jong en alleenstaand. (Bron: CBS) Hierbij valt te denken aan studenten en jongeren, arbeidsmigranten, senioren, expats en vergunninghouders.

De voordelen
Vastgoedtransformatie levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van het woningtekort op lokaal niveau en de structurele leegstandproblematiek (en verpaupering) in de kantoren- en winkelmarkt. Ook kan transformatie bijdragen aan het verdichten en verduurzamen van de bebouwde omgeving, door bijvoorbeeld een kantoorgebouw met label D te transformeren tot een appartementengebouw met label A+. (Bron: Rabobank)
Benieuwd naar de transformatiemogelijkheden van uw vastgoed? Neem contact op met Build Finance.

We use cookies and similar techniques to help you better and more personally. If you continue on our website we will assume that you are happy with it. Do you want to know more? Then read our privacy policy.